Pandrol sätter industristandarden. Som expert inom vårt område, ger vi en oöverträffad kundnytta genom att maximera tillgänglighet, säkerhet och livslängd på järnvägsinfrastrukturen.

Som marknadsledande strävar vi efter att vara och betrodd källa för banbrytande idéer. Över tid har vi slipat denna filosofi till att skapa och tänkt ledarskapskultur som går genom hela vår verksamhet, skapar våra idéer och engagerar andra i vår industri till att ta till sig våra koncept.

Eftersom varje organisation inom vår bransch i allt högre grad är beroende av hållbara produkter och processer, ser vi på Pandrol innovativa problemlösningar som en väsentlig kompetens och som sådan följs den och utvecklas den för alla våra medarbetare som jobbar med produktutveckling.

Oavsett om det minimerar driftstopp, minskar ljud och vibrationer eller maximerar effektiviteten, närmar vi oss varje kundsituation med en metodisk angreppssätt. Vi hittar den optimala lösningen genom att först sätta problemet i dess sammanhang. Exakt utvärdering av problemet och dess omedelbara och bredare konsekvenser är den avgörande utmaningen för framgångsrik problemlösning och det är där vi har en enorm konkurrensfördel.

Vår expertis innebär att vi inte är begränsade till att göra små justeringar för att leverera en genomförbar kundlösning. Det betyder att vi är utrustade och har möjlighet att bedöma och beställa de nödvändiga stegen för att bygga en banbrytande, hållbar, varaktig lösning och implementera en plattform för bästa praxis för andra att anta och bygga vidare i framtiden, vilket skapar livslångt värde för hela försörjningskedjan.

Vi utvärderar föreslagna lösningar genom att använda vårt kreativa tänkande för att ändra vad som är möjligt. Denna process är där vi utvecklar och delar idéer, upptäcker möjligheter och går mot en lösningsram och dess utveckling. I detta skede är “stresstestade” lösningar med förutsagda konsekvenser, tillämpade ändringar och nya idéer kristalliserade.

Ett globalt nätverk

Dagens Pandrol-produkter är en vidareutveckling av pålitliga teknikplattformar som säkert har transporterat järnvägspassagerare och frakt i alla delar av världen i årtionden. Precis som våra kunder är våra FoU-verksamheter globala. På fem kontinenter har de järnvägar vi hjälper till att bygga var och en olika krav relaterade till infrastruktur, miljöförhållanden och lokala och internationella bestämmelser. Med forskningscenter i Storbritannien för befästning, Sverige för järnvägsmaskiner, Frankrike för svetsning och elektrifiering, samt laboratorier på många av våra lokala fabriker, har vi en djup förståelse för våra kunders behov.

Vår FoU verksamhet har lett till ett brett utbud av specialiserade produkter och kundanpassade processer som möter lokala behov exakt och effektivt. Pandrols produkter och processer är utvecklade inom ramen för ett ISO 9001-certifierat kvalitetsstyrningssystem och vi är engagerade i en hållbar verksamhet som gynnar kunder, samhällen och miljön. Banbrytande materialteknik och produktionsmetoder ger kunderna det bästa värdet och säkrare järnvägar.

Pandrol på spåret

Pandrols ingenjörer medverkar också vid nya produktinstallationer med nya kunder, för att bistå med nödvändig utbildning och för att få förståelse för framtida behov.

Samarbete

Förutom att använda våra egna anpassade testanläggningar samarbetar våra team med externa laboratorier för ökad teknisk kapacitet och kunskap. Fältprovning utförs ute i fält över hela världen. Vi samarbetar med sliperstillverkare, utvecklare av järnvägsmaskiner och leverantörer av spårväxlar. Våra lösningar integreras med alla typer av järnvägssystem.

Materialforskning

Vårt laboratorium forskar fram och testar både metalliska och icke-metalliska material. Det ger Pandrol en djuplodande kunskap om våra produkter. Bara de säkraste och mest hållbara materialen används i våra produkter. Kvaliteten på alla råmaterial utvärderas noggrannt, medan olika korrosionsskydd pressas till gränsen. Om ett material inte klarar vår omfattande testning så vet vi exakt varför redan i prototypstadiet.