Om oss

Vårt Åtagande

Globalt engagemang

Som marknadsledande så vill vi leva som vi lär och  medverka aktivt till en hållbar utveckling.

Vi förbinder oss att;

  • Fungera som en stark och innovativ länk i våra kunders värdekedja och samtidigt säkerställa effekterna av vår verksamhet.
  • Främja människors välbefinnande och utveckling – i våra team och i samhällen omkring oss.

Undertecknare av Global Compact sedan 2017

Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Det lanserades år 2000 och förenar nu mer än 12 000 undertecknare i 170 länder runt 10 universella principer inom mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.