Produktserier

Signalutrustning

Pandrol är världsledande inom signalutrustning och erbjuder nätoperatörer lösningar för digital och visuell signalering för tågförare. Vi bygger vidare på mer än100 års erfarenhet i järnvägsbranschen för att konstruera signaleringslösningar som kan installeras enkelt med minimala störningar på spåret.

Signalutrustning

Moderna järnvägsnät står under tryck på att hantera den växande kapaciteten och samtidigt säkerställa säker tågens rörlighet. Effektiv signalering är avgörande för både operatörernas och kundernas välbefinnande. Pandrol konstruerar och tillverkar signalmonteringslösningar för effektiv användning av signaltillgångar i spårsystemet. Detta inkluderar montering av baliser, transpondrar och signalanordningar med exakt positionering. Vi tillverkar dessutom magneter för automatiska varningssystem som kan monteras med våra Rapid Fit Frames. Vår signalutrustning är konstruerad för att

  • minska den totala kostnaden för att distribuera signaltillgångar till spår
  • vara möjlig att installera snabbt och enkelt med endast handverktyg och med minimala störningar på spåret
  • erbjuda enastående tillförlitlighet och tåla många olika klimat- och spårförhållanden under långa perioder utan krav på periodiskt underhåll.
Kontakta oss

Varför väljer järnvägsoperatörer Pandrols signalutrustning?