Järnvägsmaskiner

Auto Master befästningsverktyg för SB40 och SB60

Befäst ny slipers mot rälsen med bara en knapptryckning. Minimera antalet personer som krävs för befästning av slipers under ett slipersbyte genom att använda Rosenqvist Auto Master.

Auto Master är ett tillbehör till Rosenqvist slipersbytare SB40 och SB60 och används för att befästa Pandrol Fastclip eller Pandrol FE. Auto Master medför väsentligt ökad personsäkerhet eftersom antalet personer på spåret kan minskas drastiskt.

Detta självcentrerande verktyg kan hantera de flesta rälstyper och slipers och levereras med CE certifikat.

Tekniska funktioner

  • Installerar Fastclip FC och FE
  • Installerar Safelok I och III
  • Körs från hytten

Fördelar

  • Ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att reducera behovet av arbetskraft på spåret
  • Minimerar antal personer som krävs för befästningsarbete under slipersbyte
  • Ökar produktionskapaciteten väsentligt

Nyckelfakta

Vikt för SB60 version 420 kg
Vikt för SB40 version 222 kg
Längd 530 mm
Bredd 2530 mm
Höjd 510 mm
Spårvidd 1435 mm
Klämkraft vid 190 bar 40kN
Hydraulik, rekommenderat flöde 20-50 liter/min
Rekommenderat hydraultryck 180 bar
Järnvägsmaskiner

Auto Master befästningsverktyg för SB40 och SB60