Signalutrustning

Balk för fastsättning på rälsfot

Pandrol balisbalk för fastsättning i rälsfoten används för att installera baliser (transponder) i spår säkert och effektivt.

Baliser används som sändare på europeiska signalsystem för tåg för att kommunucera med tågburna mottagare. Deras exakta positionering och säkra montering är avgörande för att säkerställa tillförlitligheten för de säkerhetskritiska data som de överför.

Balken monteras mellan slipers på ballastspår eller slabtrack och hålls fast genom att klämmas fast i rälsfoten. Dess design säkerställer att baliserna installeras med rätt avstånd, vilket förenklar installationsprocessen avsevärt och sparar tid och pengar. Balken har utvecklats för att motstå den tuffa miljön i spåret och har genomgått rigorösa tester för godkännande. Över 40 000 balkar har installerats över hela världen.

Tekniska funktioner

Fördelar

  • Enklare att installera, flytta och ta bort än andra produkter, eftersom man inte behöver borra i slipers, gräva ur ballast eller spårstoppa, vilket sparar tid och reducerar arbetskostnaden
  • Den egentliga besparingen är ännu större eftersom besittning av spåret elimineras eller reduceras kraftigt
  • Minskar väsentligt totala livstidskostnaden som kommer från flytt av baliser vid verifiering och underhåll
  • Inga specialverktyg behövs för installation
  • Kan användas för ett stort antal varianter av spår, slipers och baliser och den installeras direkt på rälsfoten
Signalutrustning

Balk för fastsättning på rälsfot