Signalutrustning

Balk för fastsättning på rälsfot

Pandrol balisbalk för fastsättning i rälsfoten används för att installera baliser (transponder) i spår säkert och effektivt.

Baliser används som sändare på europeiska signalsystem för tåg för att kommunucera med tågburna mottagare. Deras exakta positionering och säkra montering är avgörande för att säkerställa tillförlitligheten för de säkerhetskritiska data som de överför.

Balken monteras mellan slipers på ballastspår eller slabtrack och hålls fast genom att klämmas fast i rälsfoten. Dess design säkerställer att baliserna installeras med rätt avstånd, vilket förenklar installationsprocessen avsevärt och sparar tid och pengar. Balken har utvecklats för att motstå den tuffa miljön i spåret och har genomgått rigorösa tester för godkännande. Över 40 000 balkar har installerats över hela världen.

Nedladdningar

Tekniska funktioner

 • Kompatibel med olika varianter av spår och baliser, inklusive Siemens, Alstom, Bombardier och Hitachi. Den kan installeras på alla olika sliperstyper och fästs direkt mot rälsfoten
 • Stöt- och vibrationstålig enligt EN50125-3 och resistant mot kemikalier och klimatförändringar
 • Icke-ledande konstruktion säkerställer att balkarna inte stör existerande signalsystem
 • Denna bevisat säkra fastsättningsmetod besrår av en glasfiber balk med rostfria stålklämmor
 • Inget behov att modifiera spåret eller borra i betongslipers vid installationen, som tar mindre än 10 minuter och kan göras med enkla handverktyg - inga drivna verktyg krävs

Fördelar

 • Enklare att installera, flytta och ta bort än andra produkter, eftersom man inte behöver borra i slipers, gräva ur ballast eller spårstoppa, vilket sparar tid och reducerar arbetskostnaden
 • Den egentliga besparingen är ännu större eftersom besittning av spåret elimineras eller reduceras kraftigt
 • Minskar väsentligt totala livstidskostnaden som kommer från flytt av baliser vid verifiering och underhåll
 • Inga specialverktyg behövs för installation
 • Kan användas för ett stort antal varianter av spår, slipers och baliser och den installeras direkt på rälsfoten
Signalutrustning

Balk för fastsättning på rälsfot

Varianter

 • Enkel balk
  Enkel balk

 • Dubbel balk
  Dubbel balk