Befästningsmaskiner & utrustning

Clip Driver CD100

Ett mångsidigt handverktyg för befästning och avbefästning av Pandrol FASTCLIPS.

Denna ergonomiskt utformade CD100  är ideal för mindre befästnings- och avbefästningsarbeten, tex vid växelbyte.

Verktyget har egen motor och är utrustad med ett stödjande hjul mot rälsen för att operatören skall  slippa bära dess hela vikt, och därmed undvika förslitningsskador.
Tack vare sin konstruktion lyfter CD100 slipers upp till 10 mm vid befästning.

CD100 har tre olika moduler: Motorenhet, befästningsverktyg och avbefästningsverktyg.

Tekniska funktioner

Fördelar

Nyckelfakta