Befästningssystem

Fastclip FC

En skruvfri befästning med minimalt underhållsbehov, som förinstalleras och hålls på plats på slipers.

Fastclip FC har utvecklats som ett komplett system där alla ingående komponenter levereras förinstallerade på slipern. När slipers är inlagt på spårbädden och rälsen är installerad så trycks clipset in ovanpå rälsfoten genom en enkel operation. Systemet kan användas i alla olika typer av spår och är speciellt utformat för att möjliggöra snabb installation med mekaniserad utrustning.

The Fastclip FC product has substantial global references on both concrete and steel applications. The system is optimised when used with our range of Rosenqvist clipping machines.

Tekniska funktioner

  • Alla Fastclip FC-komponenter sitter förinstallerade på slipersen när den lämnar slipersfabriken
  • Korrekt klämkraft erhålls automatiskt när clipset är intryckt till till arbetsläge
  • Ingjutna skuldror håller rälsen i rätt spårvidd och ger korrekt böjning på Fastclip
  • Skuldrorna gjuts in i slipers vid tillverkningsprocessen
  • Alla komponenter hålls på plats under neutraliseringsprocessen

Fördelar

  • Ger enorma besparingar i arbetskraft samt reducerade transport- och hanteringskostnader under nybyggnation, neutralisering och spårbyte
  • I de sällsynta fall då en komponent behöver bytas kan clipset enkelt tas ut, utan att behöva lossa några skruvar
  • Förenklad neutralisering - clipset trycks tillbaka till dess parkeringsläge så att rälsen friläggs
  • Installation av befästningen m h a mekaniserad utrustning reducerar installationskostnaden
  • Automaticsk klämkraft motverkar effektivt krypning
Befästningssystem

Fastclip FC