Mätning och övervakning

Indigo

Indigo är ett kraftfullt nytt verktyg för övervakning och underhåll av spår. Det är ett kostnadseffektivt sätt att övervaka spåret för fel och fenomen som skapar dålig åkkomfort. Dess exakta GPS hjälper underhållspersonalen att snabbt lokalisera problemen. Denna nya metod för förebyggande underhåll kan förhindra att mindre problem utvecklas till allvarliga spårfel som kräver att fordonstrafiken stoppas.

En intern ARM-processor övervakar dessa sensorer och när satta gränser överskrids skickas ett larm till Indigo molnserver tillsammans med en ögonblicksbild av rådata som visar på störningen. Indigos molnserver samlar störningar som rapporterats av alla Indigo-enheter. Genom att korrelera data från olika enheter kan platsen och graden av risk för att utveckla spårfel identifieras med stor noggrannhet.

Nedladdningar

Tekniska funktioner

  • Interna sensorer mäter kontinuerligt vertikala och laterala accelerationer, roll, pitch och yaw
  • Tågets position spåras kontinuerligt och exakt via GPS-systemet
  • Indigo är liten och enkel att installera och är därför lämpad att placera i verktygsskåpet på passagerartåg där utrymmet ofta är begränsat
  • Indigos molnserver samlar och sorterar omfattande data från alla Indigo-enheter

Fördelar

  • Eftersom Indigo monteras i tåg i normal trafik kan spåret kontrolleras mer frekvent är om specifika spårmätningståg används
  • Indigo har visat sig framgångsrikt kunna identifiera spårområden som kräver underhåll, med en hög grad av positionsnoggrannhet. Detta gör det möjligt för spårunderhållstekniker att hantera problem snabbt och effektivt
  • Exakta positionsrapporter och tidig identifiering av fel sparar kunder pengar, vilket minskar tiden för att identifiera problem och förhindrar större spårfel och störningar
  • Rapportering är i realtid. Så snart en anomali upptäcks skickas data till Indigo molnserver. Dessa data finns sedan tillgängliga på webbplatsen för nedladdning och analys inom några minuter
Mätning och övervakning

Indigo