Järnvägsutrustning och tillbehör

Rälsklämma

Pandrols rälsklämma är en innovativ, tillfällig rälsfog, som används före svetsning och för att skydda mot rälsfel före reparation.

Rälsklämman har konstruerats för att eliminera många av nackdelarna med andra traditionella rälsklämmors design och ger förbättrad prestanda under alla användningsförhållanden.

Pandrols rälsklämmas konstruktion skiljer sig radikalt från äldre konstruktioner och garanterar en positiv vridmomentsvinkel, så när bultarna dras åt förblir bulthålen i linje, vilket eliminerar risken med böjda bultar. Pandrols tester har visat att bultarna förblir raka, även vid dubbelt så mycket som det rekommenderade åtdragningsmomentet.

Tekniska funktioner

  • Ökad klämkraft reducerar krypning av räls vid temperaturvariationer
  • Förbättrad vertikal avböjning tillåter högre linjehastigheter över fogen.
  • Rälsklämmans självbärande profil förenklar installationen.
  • Den horisontella klämverkan eliminerar böjningen av klämbultarna.
  • Hardlock- självlåsande muttersystem används

Fördelar

  • Förbättrad säkerhet
  • Minskade livslängdskostnader och installationstider
  • Kompatibel med många olika rälprofiler
  • Bultar kan återanvändas, till skillnad från andra konstruktioner
  • Minskad rälspänning genom bredare kontaktpunkter
Spårutrustning

Rälsklämma