Mätning och övervakning

Rälsspänningsmonitor

Övervakar effektivt spänningsnivåerna för ert järnvägsnät.

Den spänningsfria (neutrala) temperaturen på rälsen ändras med tiden. Detta gäller särskilt för trånga kurvor, bromszoner såsom vid signaler och stationer, genom lutningar och områden där spårunderhållsaktiviteter som spårstoppning utförs. Pandrols Rälsspänningsmonitor tillhandahåller kontinuerlig och exakt övervakning av spårstatus, och ger förebyggande varningar för att informera om effektiv underhållsplanering.

Nedladdningar

Tekniska funktioner

  • Ger fjärrövervakning i realtid av spänningsfri temperatur - utvärderar kontinuerligt spänningen i skenan och beräknar den spänningsfria temperaturen i båda skenorna på varje mätplats
  • Skickar automatiska datauppdateringar och varningar till järnvägsoperatörens kontorssystem, via e-post till smarta telefoner och via vår skräddarsydda molnbaserade portal
  • SFT-monitorn kan ansluta till en strömkälla upp till 5 km bort. Om ingen strömkälla är tillgänglig kan monitorn dessutom anslutas via en solpanel och/eller batteri. (SFT - SpänningsFri Temperatur)
  • Använder Pandrols beprövade MultiSensor-teknologi

Fördelar

  • Kan installeras på kända områden för böjning och brott av räls
  • Aktuella mätdata sänds över 3G/4G anslutning
  • Enkel installation – behöver inte montera givare på rälsen som kan kräva underhåll
  • Eliminerar behov av personal som patrullerar spåret
  • Idealt för områden där det är svårt att få tillträde till spåret
Mätning och övervakning

Rälsspänningsmonitor