Järnvägsmaskiner

RCI system för grävmaskiner

Pandrol monterar RCI system på grävmaskiner och använder InTeEx OPS System.

Systemet är ett RCI/RCL-system för runtomsvängande grävmaskiner, med användaren i fokus. Systemet har tre huvudfunktioner;

  • Höjdbegränsning: Förhindrar att grävaggregatet lyfts över inställd höjd.
  • Svängbegränsning: Förhindrar att grävmaskinen svängs ut ur tillåten zon. Kan ställas in antingen med vinkelangivelse eller som en virtuell vägg.
  • Lastbegränsning: Förhindrar att grävmaskinens tippmoment överskrids.

Alla funktioner är designade med enkelhet, där operatören själv kan ställa in och aktivera önskad funktion via operatörsskärm placerad i grävmaskinens hytt. Alla begränsningar sker  med proportionalventiler, vilket gör att alla rörelser mjukt bromsas ned då de inställda gränserna närmas. Detta ger även fördelen att maskinen kan utnyttjas optimalt genom att maskinen kan röra sig ända fram till ställda gränser.

Systemet är uppbyggt av industriella standardkomponenter, anpassade för den miljö en grävmaskin utsätts för. Systemet kan monteras på i princip alla runtomsvängande grävmaskiner. Systemet hanterar även olika konfigurationer på maskinen, exempelvis bomsväng, knäckbom och pendelaxel. Ytterligare funktionaliteter finns tillgängliga och vidareutveckling sker kontinuerligt med bakåtkompabilitet för att möjliggöra uppgradering av äldre versioner.

Systemet uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EG, SS-EN13849 samt SS-EN15746 med underliggande standarder, och systemet är EG-typgodkänt av RISE Research institute of Sweden AB

Nyckelfakta

Godkännande
  • Maskindirektivet 2006/42/EG
  • SS-EN13849
  • SS-EN15746
  • CE-märkt av RISE Research Institute of Sweden AB.
Järnvägsmaskiner

RCI system för grävmaskiner