Slipersläggare SL400

Få hög produktion och korrekta slipersavstånd med slipersläggaren SL400, ett redskap som är enkelt att justera och som kan hantera de flesta slipers.

Rätt placering av slipers erhålls genom ett länksystem som sprider ut slipers till ett förinställt c-c avstånd, som går att justera mellan 300-750mm.

Ett unikt parallellföringssystem gör att avståndet mellan slipers alltid är konstant vid spridning. Detta innebär att tyngdpunktsläget inte ändras under arbetsmomentet.

SL400 arbetar i en hydraulisk sekvens och behöver inget elektriskt uttag på bärarmaskinen.

Nedladdningar

Tekniska funktioner

  • Ett unikt parallellföringssystem gör att avståndet mellan slipers alltid är konstant vid spridning. Detta innebär att tyngdpunktsläget inte ändras under arbetsmomentet.
  • Slipersavstånd 300 - 750 mm
  • Förberedd för rotator och tiltrotator
  • Genom att välja till ett tillbehör för säkra lyft kan även risken att tappa slipers vid ett eventuellt operatörsfel elimineras

Fördelar

  • Med dess kompakta konstruktion elimineras risken att någon del sticker ut över motstående spår när slipers plockas från en järnvägsvagn
  • Ökar säkerheten på arbetsplatsen
  • Lägger effektivt ut fyra slipers åt gången

Nyckelfakta

Vikt 814 kg
Bredd 2578 mm
Längd min - max 1000 - 2500 mm
Höjd 655 mm
Slipersavstånd min - max 300 - 750 mm

Slipersläggare SL400