Utrustning för personsäkerhet

Teleskopiskt Säkerhetsstaket

2
Det teleskopiska säkerhetsstaketet vann ALSTOM Award for Innovation and Safety 2002 och är ett staket som är snabbt och enkelt att installera och som separerar människor från förbikörande tåg. Det teleskopiska säkerhetsstaketet kan sättas till antingen 1,25 m eller 2,0 m och skapar en säker arbetsplats oavsett tåghastighet på det motstående spåret.