E+ Range eplus rangle logo in white

Under-ballast-mattor

Pandrols Under-ballast-mattor är vibrationsdämpande mattor för ballast spår som är konstruerade för att ge vibrationsdämpning och öka banans kvalitet.

Under-ballast-mattorna installeras direkt under ballastbädden, vilket ger vibrationsisolering och skydd av spårkomponenterna. Detta skyddslager minskar frekvensen av nödvändigt underhåll under järnvägens livslängd.

Under-ballast-mattorna är tillverkade av högkvalitativa hartsbundet gummi. Vid användning för vibrationsdämpning och beroende på dess konstruktionsparametrar kan under-ballast-mattorna uppnå dämpningsnivåer på 15 till 20 dBv med reducerad resonansfrekvens. Som skyddsmatta förbättrar under-ballast-mattorna lastfördelningen i spåret vilket leder till en minskning av spänningarna i ballasten och andra spårkomponenter.

Tekniska funktioner

 • Underhållsfri
 • Släpper igenom vatten
 • Kompatibel med speciella spårförhållanden, som t ex håltagning, rör- och dräneringssystem
 • Utmärkta mekaniska och kemiska egenskaper
 • Kan levereras i rulle eller ark
 • Motverkar förstyvning av spåret pga inträngning av sand i ballast
 • Ökat skydd av järnvägsstrukturer (t.ex. broar och viadukter)

Fördelar

 • Snabb och enkel installation
 • Stort sortiment med olika styvheter
 • Förbättrar spårkvaliteten, reducerar ballastslitaget och ökar livslängden på övriga spårkomponenter
 • Sparar tid och pengar för underhåll
 • Möjliggör att reducera ballastlagret med upp till 25 cm
 • Miljövänligt system med få komponenter
 • Ej nödvändigt att hålla ihop skarvarna mellan mattorna
 • Enkel och tillförlitlig lösning för uppbyggnad av övergångszoner

Nyckelfakta

Material Icke-vävd geotextil av hartsbundet propylengummi
Installation Möjligt att installera i enkelt, dubbelt eller dubbelt lager med ett underlägg
Geometri Flat eller vågig densitet 710 – 1000 kg/m³
Leverans Rullar eller ark
Skarvar Behövs ej
Statisk bädd 18 – 267 MN/m³ enligt DIN 45673-5
Dynamisk bädd (10Hz) 26 – 429 MN/m³ enligt DIN 45673-5
Tjocklek Enkelt lager av elastomer: 10 – 30 mm, Icke-vävt skyddslager: 1.8 mm
Total tjocklek 11.8 – 51.8 mm
De elastiska egenskaperna för mattan definieras av följande parametrar:
 • Lastförhållanden
 • Vald materialtyp
 • Specificerad tjocklek och antal lager
 • Formfaktor
Kategori spårapplikation
 • Spårväg
 • Tunnelbana
 • Fjärrtrafik
 • Höghastighetsbana

Uppfyller internationella standarder för ballastspår

DIN 45673-5

Hållbara ljud- & vibrationsdämpande system

Under-ballast-mattor