E+ Range eplus rangle logo in white

Under-slipers-mattor

Under-slipers-mattor är skräddarsydda fjädrande system utformade för att minska spårunderhållet, öka banans kvalitet och ge vibrationsbegränsning genom att fästa vibrationsdämpande mattor under slipers.

Mattorna är utformade för att fästas under slipersproduktionen med hjälp av Pandrols Micro-Filament-fästningsteknologi (MFF®).

Tekniska funktioner

 • En tillverkad elastisk produkt som fästs under slipers
 • Mikrofilament fästteknik är utvecklad för att fästa Pandrol Under-slipers-mattorna mot färsk betong under slipersproduktionen och är kompatibel med alla sliperstyper
 • Under-slipers-mattorna kan också fästas på slipers i efterhand genom att använda lim
 • Lämplig för alla monoblock eller duo-block betongslipers och för träslipers

Fördelar

 • Förbättring av spårkvalitet genom reducering av belastningen på alla spårkomponenter och understrukturen pga en bättre lastutbredning över spåret och dess komponenter, både longitudinellt och transversellt
 • Framtagen för att reducera livscykelkostnaden för infrastrukturen genom att förlänga livslängden för komponenterna, reducera rälskorrugeringen och ballasttjockleken samt minimera spårstoppningsfrekvensen
 • Kan isolera vibrationer upp till 15 dB(v) och indirekt minska ljudet med 1 dBA jämfört med nytt spår
 • Begränsning av skadliga effekter och förstyvning av ballast vid inträngning av sand p g a vind

Nyckelfakta

Elastomer tjocklek 7 - 20 mm
Mikrofilament fästning tjocklek 0.7 mm
Densitet 710-1200 kg/m2
Geometri Platt
Statisk bädd 0.08 - 0.25 N/mm2 enligt DIN45673-6
Dynamisk bädd (10 Hz) 0.08 - 0.32 N/mm2 enligt DIN45673-6
Utdragningsstyrka >0.5 MPa enligt DIN45673-6
Kategori godkännanden
 • Spårväg
 • Höghastighetsbana
 • Fjärrtrafik
 • Tunnelbana
Hållbara ljud- & vibrationsdämpande system

Under-slipers-mattor