Signalutrustning

Vortok balisbalk

Vortok balisbalk är en ickeförstörande montageanordning för balistransponder.

Balisbalken består av en glasfiberbalk med rostfria stålok som använder den existerande befästningssystemet för att hålla balken på plats i spåret, vilket eliminerar behovet att borra i slipers eller gräva ur ballast för fästa med stålband. Konstruktionen gör det möjligt att snabbt installera, flytta eller ta bort balken, mindre än fem minuter, vilket reducerar behovet av arbetskraft.

Tekniska funktioner

Fördelar

  • Underhåll kan göras även i kallt väder, eftersom man inte behöver gräva eller ta bort ballast eller spårstoppa
  • Icke-ledande konstruktion säkerställer att balkarna inte stör existerande signalsystem
  • Den enkla, icke-förstörande installationen av Vortok balisbalk möjliggör snabb installation, flytt eller borttagning av ERTMS/ETCS och CBTC/PTC transpondrar. Behov av arbetskraft minskar eftersom balken tar mindre än 5 minuter att installera
  • Dess resistens mot klimatändringar och kemikalier ökar dess livstid i spåret

Nyckelfakta

Signalutrustning

Vortok balisbalk