Mätning och övervakning

Vortok Mätning och Detektering

Pandrol har utvecklat en serie av sensorteknologi om möjliggör snabb och extremt kostnadseffektiv fjärrstyrd tillstånds- och felövervakning av nyckeltillgångar på järnvägen.

Byggt kring den innovativa Multi-Sensor-produkten kan Vortok Mätning och Detekterings-systemet användas för att övervaka en rad järnvägsinfrastrukturförhållanden, såsom hjulplattor, boggidetektering, spänningsfri rälstemperatur, aktuell rälstemperatur, räls- och brospänning, samt markojämnheter.

Tekniska funktioner

  • Data sänds kontinuerligt genom ett antal kanaler, tex sladdlös transmission med information om GPS position
  • Sensorer kan länkas till existerande system

Fördelar

  • En extremt kostnadseffektiv lösning med snabb och enkel installation
  • Hjälper järnvägsoperatörer att proaktivt förutse behov av underhåll och planera förebyggande åtgärder
Mätning och övervakning

Vortok Mätning och Detektering