Om oss

Vår varumärkesvideo

Anslutningar är i fokus för alla som använder världens järnvägar. Person till person. Station till station. Industri till industri, och ort till ort. Och i över 100 år har Pandrol skapat anslutningarna som driver järnvägen framåt.

 

Vi ansluter våra lösningar, tankesätt och tekniker för att maximera tillgänglighet och drifttid, förbättra effektiviteten och spara tid för vartenda steg i projektet – från installation till underhåll. Vi ansluter våra medarbetares expertis och våra produkters prestanda för att skydda alla på järnvägarna – från de som bygger och driver dem, till passagerare och gods. Och vi ansluter omfattande erfarenhet och betrodd, pålitlig support för att maximera livslängd och effektivitet, så att järnvägsinfrastrukturen kan prestera på topp varenda dag.

Alla dessa anslutningar gör oss till en viktig partner för att skapa och driva järnvägsnätverken som för samman världen, och vi använder vår passion för järnvägen för att lösa komplicerade problem. För att ansluta personer, industrier och orter. För att ta oss från A till B, och bortom. För att göra det omöjliga möjligt.

Det här handlar om hur våra anslutningar fortsätter definiera industristandarder på järnvägar världen över, och för samman er och oss för att ge järnvägsinfrastrukturen liv. För det är dessa anslutningar som är viktiga.

Vi är Pandrol. Anslut med oss.