Copyright

Text, bilder, grafik, ljudfiler och videofiler på webbplatsen Pandrol.com omfattas av upphovsrätt och annat immateriellt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution och inte heller modifieras eller omplaceras till andra webbplatser.

Alla rättigheter förbehållna.

Varumärke

Pandrol-namnet och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Pandrol-gruppen, som är internationellt skyddade i många länder. Dessa varumärken får endast användas med förhandstillstånd från Pandrol. Denna publikation kan också innehålla varumärken som tillhör tredje part. Användningen av dessa varumärken omfattas av villkoren för respektive ägare.

Varning

Medan informationen på vår webbplats kontrolleras noggrant för att kontinuerligt uppdateras, garanterar vi inte att sådan information alltid är uppdaterad, korrekt och fullständig. Pandrol kan inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följd-, straff- eller särskilda skador som uppstår till följd av eller i samband med att du använder, eller oförmåga att använda, innehållet på dessa webbsidor. Denna ansvarsfriskrivning kommer inte att gälla personskada, kroppsskada, hälsoskada eller förlust eller skada orsakad av avsikt eller grov vårdslöshet. Vi friskriver oss uttryckligen något ansvar för, och garanterar inte den aktuella exaktheten för, allt innehåll på webbplatser som är hyperlänkade eller hänvisade av Pandrol, endast för användarvänlighet utan att därmed associera något stöd från företag eller innehållet i hyperlänkade eller refererade webbplatser. Pandrol förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller modifiera, information och material, samt tillgänglighet på sin webbplats.