Initiativ

Pandrol Cares

Pandrol strävar efter att bidra till initiativ som främjar välmående och utveckling av de samhällen där vi verkar globalt. Vi gör detta genom initiativet Pandrol Cares.

Vad är Pandrol Cares?

Pandrol Cares avser att inspirera anställda att fortsätta engagera sig i och föreslå nya samhällsåtgärder som främjar samarbete och teamarbete internt och har en positiv inverkan externt.

Vårt engagemang är i linje med och stödjer målen i programmet Group Delachaux WECommunity eftersom det bidrar till att bygga upp relationerna med våra samhällen genom att fokusera på tre teman. Dessa tre teman är:

  • Kvalitetsutbildning
  • Minska ojämlikhet
  • Klimatåtgärder

Tre grundteman för vårt engagemang

Att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet för alla är grundläggande för att skapa en fredlig och välmående värld. Utbildning ger människor den kunskap och de färdigheter de behöver för att hålla sig friska, få jobb och främja tolerans.

Kvalitetsutbildning

Att minska ojämlikhet och säkerställa att ingen lämnas utanför är en viktig del i att uppnå hållbara utvecklingsmål. Ojämlikhet inom och mellan länder utgör en ständig anledning till oro.

Minska ojämlikhet

Det är därför viktigt att vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess förödande effekter för att rädda liv och försörjning, och att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål – planen för en bättre framtid.

Klimatåtgärder

Donationer i form av köksredskap

Vårt team i Addlestone, Storbritannien, har donerat oanvänd köksutrustning och porslin till lokal välgörenhet, Transform Housing & Support, som hjälper hemlösa människor att nå sina mål och leva oberoende och givande liv. Välgörenhetsorganisationen stöder mer än 1 500 personer varje år i södra England.

Drakbåtstävling

Pandrols medarbetare i Storbritannien deltog nyligen i en serie drakbåtstävlingar för att stödja Bluebell Wood Children’s Hospice. Solen sken och konkurrensen var hård – tack till alla som representerade Pandrol FastClippers-teamet!

Stöd till nästa generation

Pandrol i Sverige var nyligen värdar för Sveriges bästa och smartaste unga ingenjörer i Delsbo, Hälsingland, under den årliga Delsbo Electric-tävlingen. Pandrol är en mångårig supporter till Delsbo Electrics tävling Race for the Future. Vårt team följde med eleverna under resan för att skapa världens mest energieffektiva järnvägsfordon.

Vad är syftet med Pandrol Cares?

Uppmärksamma

Uppmärksamma, värdesätta och främja de många initiativ som vi redan bidrar till i våra samhällen.

Uppmuntra

Uppmuntra och stötta våra anställda att föreslå och utveckla nya samhällsåtgärder.

Stödja

Stödja våra anställda att ägna tid åt att hjälpa, stödja och delta i aktiviteter som skapar en positiv inverkan i samhällen runt våra Pandrol-anläggningar.

Skapa

Skapa individuella och kollektiva insatser där våra anställda kan bygga varaktiga och positiva relationer i våra samhällen.

Utveckla

Fortsätta att utveckla och främja lämpliga samhällsinsatser med stöd från Delachaux WECommunity Program och tillhörande finansiering.

Bygga

Bygga vidare på våra kollegors Pandrol Cares-initiativ i vårt samriskföretag i Sydafrika, som har samlat ett team anställda från hela verksamheten, och som ger sin tid och sitt stöd för att hjälpa de mindre lyckligt lottade i sitt lokalsamhälle.