Varför välja Pandrol?

Pandrol maximerar järnvägars tillgänglighet, säkerhet och hållbara värde under livslängden.

Pandrol definierar branschstandarden för befästningssystem och termitsvetsning. Vi har skapat järnvägsinfrastruktur i fler än 100 länder. Våra möjligheter omfattar tillverkning av gjutna och plastdelar, spårelektrifiering och produktion av utrustning för spårbyggnad, befästningsinstallation och svetsning. Våra hållbara motståndskraftiga system förlänger spårets livslängd och våra spåranalyslösningar möjliggör proaktivt underhåll.

  • Komplexa problem förtjänar inspirerade lösningar. Vi erbjuder mer än 100 års produktutvecklingserfarenhet och teknisk expertis. Vi har fler än 1 700 medarbetare på 40 platser och våra tekniker har varit med om allt. Ni kan förlita er på våra utvecklares och konstruktörers expertis för att hitta en lösning på varje utmaning som dyker upp.
  • Vår rådgivning inom järnvägskonstruktion skapar lösningar via samarbete – och vår heltäckande service för järnvägsföretag följer med er på varje steg på resan. När ni behöver extra hjälp och service kan ni känna er trygga med Pandrols betrodda resurser.
  • Pandrol är ledande inom hållbar utveckling av produkter och tjänster. Vi använder omarbetat material närhelst det är möjligt – och insisterar på att hög kvalitet, låga underhållskrav och lång livslängd – och ligger i framkant med avseende på produktutveckling. Våra konstruktioner prioriterar säkerhet, låg kostnad och minskad miljöpåverkan.
Kontakta oss

Våra marknader

Vi konstruerar och levererar branschdefinierande lösningar för hela järnvägsinfrastruktursektorn, från innerstadstrafik och hamnar till stora tunga transporter och höghastighetslinjer.