Produktserier

Termitsvetsning

Pandrol är ett globalt företag som har över ett sekels erfarenhet av järnvägssvetsning som du kan lita på. Vi tillhandahåller branschledande lösningar för termitsvetsning och en rad innovativa och patenterade rälsvetsprodukter. Vi gör svetsning av järnvägsspår säkrare, smartare och effektivare.

Vad är termitsvetsning?

Termitsvetsning är en viktig del i att bygga och underhålla järnvägsinfrastruktur. Det är en mycket kvalificerad och teknisk process. I slutänden beror passagerarnas säkerhet och välbefinnande på svetsarnas kvalitet, som fogar samman eller förlänger rälen.

  • Termitsvetsning är ett viktigt steg vid bygget av järnvägsinfrastruktur där en exoterm reaktion används för att skapa flytande metall som fogar samman och reparerar räl.
  • I mer än ett sekel har Pandrol byggt på en mängd praktiska erfarenheter för att utforma och introducera nya system och svetsteknik för att göra termitsvetsning säkrare, effektivare och mer tillförlitligt och kostnadseffektivt. Direkt från våra forsknings- och utvecklingslaboratorier presenterar vi en serie innovationer som förändrar järnvägssvetsningen.
  • Läs vidare för att ta reda på mer om våra senaste produktinnovationer och våra specialiserade svetstjänster som är utformade för nästan alla globala rälprofiler, och hur vi tillämpar dem på termitsvetsning.
Se svetssatser och manualer Kontakta oss

Våra produkter

Svetsning av Vignolräls

Svetsning av Vignolräls

View product
Grooved Rail Welding

The process involves casting molten steel (produced through the reaction of iron oxide and aluminium) at a temperature exceeding 3,500 ˚F (1,950 °C) into refractory moulds designed to the rail specification.

Grooved Rail Welding

View product
Crane Rail Welding

This flat-bottomed rail is typically larger and designed to continuously support high volumes of weight.

Crane Rail Welding

View product
Head Wash Repair Rail Welding

HWR is suitable for repairing railhead defects between 25mm and 90mm wide and 25mm deep (depending on the rail profile), it can be used on both the parent rail and on electric flash butt welds, which often suffer from squats. It is also suitable for transversal defects, shelling and corner gauge. The aluminothermic weld process is carried out using specially designed moulds.

Head Wash Repair Rail Welding

View product
Special Rail Welding

Beyond offering welding processes for all standard rail profiles, we also collaborate with customers to engineer bespoke solutions for special rail types that are less commonly used, such as the special rail grades used on metro lines including rubber-tyred rail, guide bar rail, conductor rail, and rack rail. We can offer portions, moulds and crucibles designed to your exact specification.

Special Rail Welding

View product
High Flow Preheater 36V

The HFP 36V is battery powered and fully automated for easier, more reliable operation: the ignition, timing and stop require no manual interference or flame adjustment.

High Flow Preheater 36V

View product

View product

View product
WEL-D’STRESS® Hammare

WEL-D’STRESS® Hammare

View product

Prata med en expert på termitsvetsning

Varför köpa från Pandrol?

Varför använder svetsare Pandrol-processen?

Vi är marknadsledande inom termitsvetsning

Med mer än 100 års erfarenhet har vi ett raffinerat utbud av processer som passar alla globala rälprofiler. Våra välkända resultat sträcker sig över alla klimat och terränger.

Vår expertis handlar inte bara om svetsmaterial

Vi levererar en serie kompakt utrustning för termitsvetsning som gör processen ännu enklare. Pandrol-utrustning är utformad för att ge maximal anpassningsbarhet till olika spårkonfigurationer.

Vi tillhandahåller global kunskap med lokal utbildning och support

Pandrol är ett team med 1 700 anställda på över 30 platser globalt. Det innebär att våra svetsexperter tillämpar sina kunskaper om spårkonstruktion och expertis inom produktutformning på dina specifika krav på rälinfrastruktur. När dina team behöver specialistutbildning kan vi tillhandahålla utbildning och certifiering på distans, på plats eller på huvudkontoret.

Våra AutoSeal®-formar förbättrar svetsarens ergonomi

Pandrol har skapat världens första självtätande svetsform som effektiviserar hela termitsvetsningen med upp till fem minuter per svets. Minska aktivt plastavfallet genom att välja vår mer miljövänliga lösning.

Vår High Flow Preheater är en universell lösning

Pandrols High Flow Preheater-system är helautomatiserat för enklare och mer tillförlitlig drift. Den kräver ingen manuell hantering eller justering av låga och har utformats för att tåla extrema spårförhållanden och minska underhållskostnaderna.

Smartare svetsarbete

Vår avdelning för svetsforskning och -utveckling har snabbt infört digitalisering och prototyputveckling för att simulera lösningar digitalt, vilket gör att vi kan identifiera orsaken till svetsdefekter och minska förekomsten därav.

Kontakta oss

Förstå olika typer av rälsvetsning

Om du ingår i svetsgemenskapen får du utan tvekan ofta höra dessa termer användas. Men vilka är de praktiska skillnaderna mellan dessa typer av svetsning och vad gör dem unika?

Vignolräl är en av de äldsta, mest tillförlitliga och vanliga typerna av spår. Den är flatbottnad för enkel och stabil fixering till plattor eller sliprar. Dessa räler är de vanligast förekommande på huvudspår, höghastighetsspår och spår för tunga transporter över hela världen. Vignolräl är flatbottnad och har en smalare bana.

Svetsa ny och befintlig räl med Pandrols banbrytande svetsmetod för vignolräl. Vår metod lämpar sig för svetsning med standard- och bred spalt på vignolräl. Den kan också anpassas till alla dimensioner av vignolräl.

Gaturäl används normalt i tunnelbane- och spårvagnssystem. Den är nedsänkt i marken för att ta hänsyn till fotgängare och fordon. Gaturäler kan monteras plant mot trottoarer eller gräs. Till skillnad från standardräler är de tvådelade för ökad stabilitet och består av ett rälhuvud på ena sidan och ett skydd på den andra.

Gaturäl vara svår att svetsa när den har monterats, på grund av den tillhörande logistiken – betongen och gummit som omger skenan måste tas bort före reparation, vilket är en tidskrävande uppgift. Därför är det viktigt att svetsar i gaturäl gjuts till högsta möjliga kvalitet.

Pandrols svetslösningar för gaturäl underlättar livet för svetsaren. Våra specialiserade eldfasta formar passar alla reparationstillämpningar av gaturäl. Vi anpassar våra tekniker för att tillgodose globala metoder. Lita på våra högt specificerade, internationellt erkända svetsdelar, formar och deglar för att få jobbet gjort.

Kranräl är tillverkad för att klara tung vikt eftersom den måste bära maskiner med stor axelbelastning. Även om den ungefär ser ut som flatbottnad räl, exempelvis vignol, är kranräler mycket tyngre och har en tjockare bana för ökad kapacitet och stabilitet.

Den huvudsakliga användningen är i utrustning för överliggande portaler och golvmonterad utrustning som används för att manövrera kranar i lagerlokaler, på skeppsvarv och i hamnmiljöer. Kranräler sitter normalt inte på plattor eller sliprar. I stället får de kontinuerligt stöd.

Kranräler är ofta placerade i unika omgivningar, så de kräver en specialistmetod för svetsning för effektiv reparation och underhåll. Lita på Pandrols mångåriga globala expertis för att skräddarsy en anpassad svetslösning för era kranrälsbehov.

Head Wash Repair-svetsar är en kostnadseffektiv och effektiv lösning för reparation av defekter på rälhuvuden som inte kräver att rälen kapas. Processen innefattar slipning av defekten på rälen. En Head Wash Repair-form gör det möjligt att fylla den återstående spalten utan att behöva kapa och dubbelsvetsa för att reparera räl med plomb.

Åtgärda defekter med en bredd på mellan 25 mm och 90 mm och ett djup på upp till 25 mm med Pandrol Head Wash-svetsning. Denna typ av underhåll av räl är mycket effektivare än att reparera räl med plomb – vilket innebär färre svetsar, kortare tid och lägre kostnad.

Minimera underhållskostnaderna samtidigt som du bibehåller högsta kvalitet på reparationer genom att arbeta med de världsledande inom Head Wash Repair-svetsning. Vi har visat värdet av vår Head Wash Repair-metod i spårnät i USA och Kanada sedan 2008, i Storbritannien sedan 2013 och i Frankrike från 2015. Dra nytta av de platsspecifika förbättringar vi tillämpar på vårt sätt att ta fram unika lokala rälprofiler och nätstandarder.

Pandrol Connect

Pandrol Connect är en mobilapp som är utformad för att ge termitsvetsare stöd genom svetsmetoden och samlar in live-data om svetsen och förbättrar spårbarheten för svetsar för entreprenörer och operatörer av spårnät.

Läs mer

Termitsvetsmetod

Termitsvetsmetoden är den effektivaste metoden för att sammanfoga rälsektioner i stål som används inom branschen idag. Eftersom svetsningen kan utföras på plats utan att spåret behöver tas isär, är termitsvetsning det effektivaste sättet att svetsa järnvägsspår. Den är tillförlitlig, effektiv och kan anpassas till många situationer.

Den innefattar användning av en smält metallegering som vid tillämpning på de ytor som ska sammanfogas reagerar exotermiskt med dem och skapar en fog med extremt hög temperatur. Den här metoden används för att utföra reparationer på kapad eller skadad räl och även för att öka rällängder. Alla komponenter för termitsvetsmetoden levereras som pulver eller granulat, vilket innebär att de är relativt lätta och bärbara.

  • Innan svetsningen kan påbörjas kapas rälernas ändar till ett specifikt mått för att skapa en spalt och riktas sedan in. En eldfast form fästs sedan runt spalten – eldfast innebär att materialet är värmebeständigt.
  • Räländarna måste då förvärmas för att svetsningen ska lyckas. Alla ytor måste rengöras noggrant före förvärmning så att inga främmande ämnen kommer i kontakt med dem under svetsningen.
  • Rälerna värms över sin rekristallationstemperatur, vilket säkerställer att de inte har kvar spänningar som skapas under valsnings- eller uppvärmningsprocesser.
  • När förvärmningen är klar placeras en degel ovanpå formen som innehåller sammansättningar av termitpulver. När degeln antänds hälls den flytande metallen ned i de eldfasta formarna via ett hål högst upp.
  • Metallen fyller formen och eventuellt överskott töms ut i en slaggskål. När allt har svalnat tas överflödig metall bort och rälen slipas till en slät yta.