Produktserier

Spårmätning & analys

Järnvägsnäten har ett ökande behov av att förstå spårets status, så att de kan implementera mer effektiva underhållsarbeten. Pandrol är världsledande inom spårmätning och -analys och inspektionsverktyg för järnvägsnät över hela världen.

Ladda ner katalogen

Varför köpa från Pandrol?

Varför förlitar järnvägsoperatörer på Pandrol för spårmätning och -analys?

Ett expertteam

Vi har ett team med Non Destructive Testing-certifierade experter, på nivå I, II och III, som arbetar enligt europeiska ISO- och AREMA-standarder. Med mer än 30 års erfarenhet inom Non Destructive Testing kan vår personal hjälpa er att skydda er infrastruktur.

Spårexpertis

Vi är globala specialister på spår med vår erfarenhet, inklusive inom befästningssystem, termitsvetsning och elektrifiering. Denna kunskapsbredd ger oss möjlighet att arbeta med alla spårtyper och -tillämpningar.

Pandrol Cares

Vi åtar oss att göra en positiv skillnad för de samhällen där vi är verksamma. Detta åtagande matchas med programmet Group Delachaux WECommunity, med fokus på tre teman – solidaritet, utbildning och miljö.

Kontakta oss

Vikten av spårmätning och -analys

Järnvägsnäten spelar en allt viktigare roll för att tillhandahålla transport av både last och passagerare. Vilka är de viktigaste faktorerna som innebär att dagen järnvägsnät utsätts för högre spårförsämringsrisk som gör spårunderhållet till en allt högre prioritet?

  • Strängare miljöer som orsakas av mer extrema väderförhållanden
  • Förhållanden med större mängder last som resultat av trafiktillväxt
  • Tyngre laster, axlar och fordon
  • Hastighetsökningar som drivs av krav på höghastighetståg
  • Integrering och utveckling av tunnelbanesystem i stadsmiljöer

Objektiv tillståndsbedömning

Spåranalys är ett kraftfullt verktyg för en objektiv bedömning av spårets beteende. Det möjliggör datainsamling i realtid med hjälp av inspektion och detektering av försämringar i strukturer. Syftet är att erhålla ett kvalitetsindex genom att mäta olika spårparametrar mot optimala parametrar.

Använder den senaste tekniken

Pandrol tillhandahåller en uppsättning med lösningar för att övervaka enskilda spårkomponenter och rapportera om eventuella defekter, inklusive rälstemperatur, skick, markförskjutning och svetsintegritet. Proaktiv spåranalys är alltid ett effektivt sätt att förhindra större problem i framtiden.

Mer och mer effektivt underhåll

Spårmätning och -analys förbättrar effektiviteten i förebyggande underhåll, med ett skifte av fokus mot förutsägande underhåll och prognoser. Det använder en kombination av datainsamling i realtid och datorsimuleringar för att förstå spårets beteende och prestanda under olika förhållanden.

Motståndskraftig konstruktion och utveckling

Pandrol utvecklar utrustning och system som påverkar motståndskraftiga konstruktions-, underhålls- och reparationsplaner inom järnvägsbranschen. Vi tillhandahåller de verktyg och tjänster som hjälper våra kunder att flytta beslutsprocessen mot en mer kostnadseffektiv hantering, samtidigt vikten av att investera i framtidssäkring betonas.

Fördelarna med spårmätning och -analys

Pandrol föreslår ett urval av styrningslösningar, inklusive ultraljudstest, spårgeometri, rälsslitage, utrymme runt strukturer och mätning av luftledningar, så att järnvägsoperatörer kan analysera spåret snabbt och detaljerat.

  • Kostnadseffektivt: Till skillnad från rutinmässigt underhåll skapar proaktivt underhåll kostnadsbesparingar genom att identifiera primära problemområden. Detta gör spårinspektion och skadedetektering mer effektivt, så att ni kan prioritera både mänskliga och ekonomiska resurser. Målinriktning av resurser till de platser där de behövs som mest skapar kostnadsbesparingar på längre sikt.
  • Förbättrad spårlivslängd: Visst är det bättre att förebygga än att bota? Proaktivt underhåll ger er möjlighet att ta hand om er järnvägsinfrastruktur så att den varar längre. När ni sköter och underhåller spåret minskar det reparationskostnader på längre sikt och ännu mer när ni tar hänsyn till hur mycket pengar som går förlorade under stilleståndstid.
  • Säkerhet: Den största fördelen med att använda spårinspektion är att viktiga delar av järnvägsinfrastrukturen förblir säkra, vilket minimerar risken för incidenter. Möjligheten att upptäcka att ett fel har börjat och ingripa i ett tidigare skede förbättrar järnvägssäkerheten, vilket alltid har högsta prioritet.
  • Förberedelse för extrema händelser: Klimatförändringarna har redan börjat påverka tågtrafiken. I och med att extrema väderhändelser som värmeböljor, översvämningar, jordbävningar och jordskred blir vanligare finns det många nya exempel på tågtrafik som har stoppats. Proaktivt underhåll hjälper järnvägsoperatörer att rikta in sig på effekterna av extrema händelser i planeringsstadiet och införliva procedurer för att avhjälpa dem.