Marknader

Stambana

Länk mellan städer

Pandrol definierar industristandarden för befästningssystem och aluminotermisk svetsning för järnvägsinfrastruktur. Våra produkter och tjänster omfattar att designa, utveckla och tillverka utrustning för att effektivisera nybyggnation och underhåll av järnvägar. Våra smarta styrsystem ökar produktiviteten, övervakar banförhållandena och förbättrar banans totala livslängd.

Pandrol är mer än en leverantör av produkter. Värdet av vår expertis, vår tekniska support och de tjänster vi tillhandahåller samlas för att skapa mervärde och minska risken för alla projektets intressenter. Vi designar kompletta system och kan leverera alla komponenter, och vi kommer att finnas kvar i framtiden för att stödja med reservdelar.

Vi har en global standard som garanterar tillförlitlighet och jämn kvalitet hos våra tillverkade produkter. Våra experter inom olika discipliner, såsom miljö (buller), design, utveckling och tillverkning, utför omfattande FoU som garanterar denna globala standard.

Vi innoverar ständigt för att ge våra kunder mer värde, oavsett om det kommer från våra värdeskapade produkter som syftar till att sänka systemets initialkostnad eller produkter som ger ett värde till ett projekt genom effektivitet och järnvägsinfrastrukturens livslängd.

Vi har en rad produkter för både ballast- och ballastfria spår, som alla har ett antal varianter som täcker olika applikationer för att uppfylla globala standarder och lokala krav.

Berätta om ditt spårprojekt