Produktserier

Befästningssystem

Pandrols omfattande produktportfölj med rälbefästningar sträcker sig över alla marknadssegment och kan anpassas till alla spårnät, klimat och driftförhållanden.

Vi erbjuder gängade och icke-gängade lösningar för infästning av räl med alternativ för montage av mekaniserad infästning på spår och utdragning med hög kapacitet. I vårt sortiment ingår spårsystem som lämpar sig för tunga transporter (>40 t. axlar) till tunnelbana, konventionell tågtrafik, spårvagn och tillämpningar med halv till full höghastighet (250< km/h). Pandrols befästningar gör att tågoperatörer kan maximera den funktionella tillgängligheten, säkerheten och livstidsvärdet genom att använda optimala material och världsledande teknisk utformning.

Rälbefästningssystem: En integrerad del av järnvägsinfrastrukturen

Pandrols spårbefästningar är noggrant konstruerade för att optimera spårets prestanda och livslängd. Vi erbjuder kompletta system för betong-, timmer-, komposit-, stål- och fabrikstillverkade block samt ballastfria spår på betongplattor. Pandrol är en global systemleverantör som ger stöd till tågoperatörer över hela världen.

  • Våra lösningar erbjuder hög säkerhet, tillförlitlighet och förutsägbarhet för nätoperatörer – kunderna vet vad de kan förvänta sig när de köper från Pandrol.
  • Vi erbjuder befästningssystem för mekaniserad montering, vilket sparar tid och arbetskraft med den värdeskapande utformningen.
  • Pandrol levererar innovativa lösningar för infästning av komplicerade spår, samt ljud- och vibrationsstyrning, låga koldioxidutsläpp och stöldskydd. Vi erbjuder även supporttjänster, verktyg, mekaniserad utrustning och speciallösningar för hamnar, växlar, nedsänkt räl och depåer, samt behandlingar för miljöer med korrosionsskydd.
Kontakta oss

Berätta om dina krav på infästning av spår

Varför köpa från Pandrol?

Vad gör att nät över hela världen väljer Pandrols spårbefästningar?

Världsomspännande leverantör av befästningssystem

Pandrol har levererat spårbefästningar till ungefär hälften av världens järnvägsnät – det är över 3 miljarder befästningar, tillräckligt för att bygga ett spår till månen!

En välkänd historia av innovation inom befästningsteknik

Gång på gång har våra banbrytande utformningar av befästningssystem satt ribban för branschstandarden med förbättrade montagehastigheter för snabbare och mer ekonomiskt underhåll.

Tillverkning och tjänster globalt

Vi har ett globalt team med över 1 700 personer på 40 platser och nio tillverkningsanläggningar av befästningar, som alla arbetar utifrån en global Pandrol-standard.

Befästningssystem som passar alla tillämpningar

Vi testar noggrant våra befästningar enligt globala rälstandarder för att se till att våra rälsystem ger hög prestanda oavsett spårtillämpning eller klimat.

Effektivt montage och underhåll

Utöver handverktyg har Pandrol också maskiner för mekaniserad befästning och avbefästning för att effektivisera monteringen.

Kontakta oss

Fördelar med Pandrols rälbefästningssystem

Rälbefästningssystem kopplar räl till olika spårformer. De spelar en avgörande roll för säkerheten och livslängden för järnvägsspår och tillhandahåller viktiga prestandafunktioner som minskar spårunderhåll och ökar livslängden.

✔ Minska vibration

Där så krävs kan Pandrol-system hantera skadliga vibrationer som kan leda till höga nivåer av sekundära ljud och vibrationer, och det finns flera alternativ för att minska olika vibrationsfrekvenser.

✔ Uppnå kostnadseffektivt underhåll

Öka spårets livscykel och minska behovet av underhåll genom att optimera materialen så att de passar miljön och driftförhållandena.

✔ Öka tillförlitligheten

Våra system hjälper till att hålla järnvägarna säkra och tillgängliga för tågdrift, vilket skapar minimala tjänsteavbrott i underhållet. Pandrols befästningar säkrar räl med högpresterande system för att säkerställa jämna och stabila körförhållanden för tåg och rullande materiel.

✔ Minskar påverkan på spårstrukturen

Befästningssystem absorberar stötarna från tågen på skenorna och fördelar därför trycket på ballasten och sliprarna.