Pandrols aktiviteter genomförs i enlighet med etikpolicyn för Delachaux-gruppen som kan ses och laddas ner här.

Våra etiska riktlinjer följs av alla våra anställda och används som den gemensamma affärsreferensen i vårt dagliga arbete med våra anställda, kunder och leverantörer.