Skydd av personlig information

Hos Pandrol är integritetsuppgifter avgörande.

Pandrols data kontrolleras av Pandrol SAS. Pandrol uppfyller tillämpliga lagar och förordningar för dataskydd och närmare bestämt EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 daterad 27 april 2016.

Användare av Pandrol-portalen och / eller Pandrol-webbplatserna (“Webbplatserna”) informeras härmed genom detta juridiska meddelande att när personuppgifter kan komma att samlas in på portalen, förbinder sig Pandrol att skydda användarnas integritet genom att bevara sekretess och integriteten för varje användares personuppgifter. När en användare besöker Pandrols webbplatser samlar Pandrol inte in några personuppgifter och övervakar bara vilka sidor som används och hur de används, utan möjlighet att identifiera användaren som en individ.

Genom att bli en registrerad användare och / eller genom att svara på undersökningar och/eller andra begäranden på en webbplats eller webbplatser, erkänner och accepterar användaren att han/hon frivilligt tillhandahåller Pandrol och/eller dess dotterbolag över hela världen, uppgifter av personligt identifierbar karaktär som rör användaren (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) (”Personuppgifter”). Personuppgifter som samlas in eller behandlas av Pandrol som ett resultat av användarens aktiviteter används vanligtvis för att svara på en användarfråga, behandla order eller för att ge användaren åtkomst till specifik information på webbplatsen. Pandrol (eller en tredje part för Pandrols räkning) kan använda personuppgifter för att kontakta användaren som är registrerad på sin webbplats/webbplatser om ett kommersiellt erbjudande från Pandrol, Pandrol-nyheter och/eller under Pandrols onlineundersökningar, eller på begäran till en tredje part för att identifiera profiler av Pandrols kunder och för att förbättra sitt erbjudande om produkter och tjänster.

Som en allmän regel avstår Pandrol från att sälja, hyra eller på annat sätt marknadsföra personuppgifterna.

Om de samlas in förvaras användarens personuppgifter i en form som endast tillåter identifiering under den tidsperiod som krävs för de syften för vilka de behandlas.

Säkerhet

Pandrol säkerställer att lämpliga säkerhets-, integritets- och sekretessåtgärder genomförs inom Pandrol för att ge skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Pandrol säkerställer också att lämpliga skyddsåtgärder genomförs vederbörligen för att ge en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter vid internationell överföring.

Utövande av rättigheter

I enlighet med det juridiska meddelandet har användaren när som helst rätten att komma åt, korrigera och/eller radera alla personuppgifter som kan hållas av Pandrol och/eller rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter. Alla sådana förfrågningar bör riktas till Pandrol via den aktuella webbplatsen eller per post till Pandrol SAS, Attn E&C Data Privacy, Immeuble West Plaza, 9 rue du Débarcadère, CS90029 – 92707 Colombes, Cedex Frankrike.