Utrustning för personsäkerhet

Säkerhetsstaket med frigång mot ballast

2
Säkerhetsstaketet med frigång mot ballast är snabb och enkel att installera och separerar människor från förbipasserande tåg. Det är ett 1,25 m brett säkerhetsstaket som är utformat för att gå fri från ballastbädden.