E+ Range eplus rangle logo in white

QTrack®

Pandrol QTrack® är ett kontinuerligt stödjande och fasthållande inbäddat ballastfritt spårsystem, där skenan är helt inkapslad av elastiska prefabricerade hartsbundna gummiprofiler med en unik form och anpassade styvhetsegenskaper.

Systemet, när det är installerat i betong, ger stöd åt alla sidor av skenan och gör det möjligt att uppfylla stränga vertikala och laterala stödkriterier och erbjuder samtidigt vibrerande och elektrisk frikoppling från omgivningen.

Nedladdningar

Tekniska funktioner

 • Pandrol QTrack® system är en inbyggd återvunnen gummilösning som installeras uppifrån
 • Systemen har justerbar styvhetsnivå för att uppnå de specifika dämpningsnivåer som krävs
 • Pandrol QTrack® system för växlar och järnvägsövergångar ger kundanpassad full elastisk kapsling av växlar och korsningar i prefabricerade återvunna gummielement

Fördelar

 • QTrack® är konstruerad för snabb installation, upp till 144 m/dag och arbetsgrupp
 • Järnvägskorrugering kontrolleras genom homogen styvhet på spåret, vilket resulterar i mindre slipningsaktiviteter (minskar underhållet och ökar linvslängden på spåret) och lägre vibrationsutsläpp på grund av bättre spårkvalitet

Nyckelfakta

 • Pandrol QTrack® JIGG: Rälsarna kapslas in på plats och riktas sedan i av Pandrol specialgjorda jiggar.
 • Pandrol QTrack® BALK: Rälsarna levereras inkapslade och inbyggda i en förgjuten betongbalk, finns även i böjt utförande.
 • Pandrol QTrack® SLAB: Hela spåret är integrerat med ett armerade betongsegmentet som är komplett med beläggning för vägövergång och förberedd för dränering och elboxar etc. Kan även användas i kurva
Hållbara ljud- & vibrationsdämpande system

QTrack®

Produktvarianter

 • Pandrol QTrack® SP variation för spårvagnstrafik
  Pandrol QTrack® SP variation för spårvagnstrafik

  1-2 dBv dämpning

 • Pandrol QTrack® HP variation för spårvagnstrafik
  Pandrol QTrack® HP variation för spårvagnstrafik

  3-5 dBv dämpning

 • Pandrol QTrack® XP variation för spårvagnstrafik
  Pandrol QTrack® XP variation för spårvagnstrafik

  8-12 dBv dämpning

 • Pandrol QTrack® SP variation för tunnelbana och tåg
  Pandrol QTrack® SP variation för tunnelbana och tåg

  1-2 dBv dämpning

 • Pandrol QTrack® HP variation för tunnelbana och tåg
  Pandrol QTrack® HP variation för tunnelbana och tåg

  3-5 dBv dämpning

 • Pandrol QTrack® - XP variation för tunnelbana och tåg
  Pandrol QTrack® - XP variation för tunnelbana och tåg

  8-12 dBv dämpning