Hållbara ljud- & vibrationsdämpande system

QTrack®

Pandrol QTrack® är ett kontinuerligt stödjande och fasthållande inbäddat ballastfritt spårsystem, där skenan är helt inkapslad av elastiska prefabricerade hartsbundna gummiprofiler med en unik form och anpassade styvhetsegenskaper.

Systemet, när det är installerat i betong, ger stöd åt alla sidor av skenan och gör det möjligt att uppfylla stränga vertikala och laterala stödkriterier och erbjuder samtidigt vibrerande och elektrisk frikoppling från omgivningen.

Tekniska funktioner

Fördelar

Nyckelfakta

Hållbara ljud- & vibrationsdämpande system

QTrack®